تبلیغات
فلاش تانک و سیفون اتوماتیک مازیکام - گواهی های اخذ شده
 
برخی از گواهی های اخذ شده

ثت اختراع اتوماتیک کننده فرنگی و فلاشتانک
مجوز وزارت صنایع
مجوز وزارت صنایع
تاییدیه اب و فاضلاب
 ثبت اختراع دو سنسوره وقابلیت صرفه جویی

تاییدیه وزارت بهداشت

ثبت اختراع مادون قرمز
ثبت اختراع سیستم هیدرولیکنامه مهندسین مشاور اتک


تاییدیه سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

ازمایشگاه دانشگاه شریف

جدول میزان تخلیه آب

تاییدیه مشاور اتک

ثبت اختراع قابلیت نصب هر نوع سنسور

تأییدیه پارک علم و فن آوری پردیس

مصالح مرجع

استان قدس

مجتمع خیام

صندوق تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک
سیفون برقی سیفون اتومات سیفون چشمیفلاش چشمی فلاشتانک چشمی سیفون هوشمند سیفون برقی توالت هوشمندکلمات کلیدی : فلاشتانک اتوماتیک - سیفون چشمی - فلاش تانک چشمی - فلاشتانک چشمی

فلاش تانک اتوماتیک

- سیفون اتوماتیک - سیفون برقی

- سیفون توالت - فلاشتانک برقی

- فلاشتانک هوشمند - فلاش تانک برقی

- فلاش تانک هوشمند

- سیفون الکترونیک - فلاشتانک الکترونیک -

فلاش تانک الکترونیک -

شست و شوی توالت - نظافت توالت -

توالت عمومی - کاهنده اب

- شیر اتوماتیک - شیر الات اتوماتیک

- چراغ الارم -

نشانگر مشغول بودن سرویس -

سرویس بهداشتی هوشمند

-سرویس بهداشتی برقی - sdt,k hj,lhjd;

- tghajhk; hj,lhjd; - tghjhk; hj,lhjd;

- tghajhk; fvrd

- tgha jhk; fvrd - ;hikni lwvt hf

- tgha jhk; fvrd

- j,hgj i,alkn - j,hgj fvrd -

j,hgj ul,ld - sv,ds finhajd ul,ld

ابزار وبمستر

تصویر ثابت

ابزار وبمستر

تصویر ثابت