تبلیغات
فلاش تانک و سیفون اتوماتیک مازیکام - رسانه های اجتماعی و کمبود آب
بنام خدا

در این روز ها فعالیت شبکه های اجتماعی شدت بیشتری پیدا کرده و موضوعاتی که برای اغلب مردم جامعه مهم و جالب توجه میباشد در این رسانه ها دست به دست میشود

یکی از این موضوعات که البته بسیار مهم است توجه مردم نسبت به کمبود آب و صرفه جویی در مصرف آب و خشکسالی و پیامد های آن میباشد

در همین رابطه عزیزانی که دارای ذوق هنری میباشند دست به کار شده و با زبان طنز و یا با ترسیم کاریکاتور و یا تهیه تصاویر و عکس هایی طرح موضوع مینمایند که بسیار جای سپاس و تشکر دارد

در همین رابطه و به جهت تقدیر و تشکر از این دوستان گروه تولیدی مازیکام وظیفه خود میداند با نشر و اشتراک گذاری این مطالب در این امر مشارکت نماید

 برداشت شده از کانال kwc
 برداشت شده از کانال تسنیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابزار وبمستر

تصویر ثابت

ابزار وبمستر

تصویر ثابت