تبلیغات
فلاش تانک و سیفون اتوماتیک مازیکام - فروش ویژه


فروش ویژه


 فلاش تانک هوشمند مازیکام
 
از تولیدات سری FLX-F
 
به قیمت ( تماس بگیرید !! ) هزار تومان 

 

گارانتی قطعات ۲ سال 

فروش ویژه


سیفون شیر برقی مازیکام
 
از تولیدات سری FLX-sv
 
به قیمت ( تماس بگیرید !! ) هزار تومان 

 

گارانتی قطعات ۲ سال 

کلمات کلیدی : فلاشتانک اتوماتیک - سیفون چشمی - فلاش تانک چشمی - فلاشتانک چشمی

فلاش تانک اتوماتیک

- سیفون اتوماتیک - سیفون برقی

- سیفون توالت - فلاشتانک برقی

- فلاشتانک هوشمند - فلاش تانک برقی

- فلاش تانک هوشمند

- سیفون الکترونیک - فلاشتانک الکترونیک -

فلاش تانک الکترونیک -

شست و شوی توالت - نظافت توالت -

توالت عمومی - کاهنده اب

- شیر اتوماتیک - شیر الات اتوماتیک

- چراغ الارم -

نشانگر مشغول بودن سرویس -

سرویس بهداشتی هوشمند

-سرویس بهداشتی برقی - sdt,k hj,lhjd;

- tghajhk; hj,lhjd; - tghjhk; hj,lhjd;

- tghajhk; fvrd

- tgha jhk; fvrd - ;hikni lwvt hf

- tgha jhk; fvrd

- j,hgj i,alkn - j,hgj fvrd -

j,hgj ul,ld - sv,ds finhajd ul,ld

ابزار وبمستر

تصویر ثابت

ابزار وبمستر

تصویر ثابت