تبلیغات
فلاش تانک و سیفون اتوماتیک مازیکام - درباره ما

   مـازیکـام

اولــیـن و تـنـها تـولــیـد کــنـنـده رســمی و مـجازانـواع ســیـفــون و

فـلاش تانـک اتـومـاتـیـک در ایــران مـیباشـد .

این مجموعه از سال 1383 تا کـنون با بـررسـی های مـکـرر درخـصـوص انـواع

سـرویـسـهـای بـهـداشـتـی که در کـشـور سـاخـته شــده و بـررسـی اشـکالات

پـیــش آمــده از لـحـاظ بـهـداشــتـی و مــصـرف آب و گــرفـتـگـی لـولـه هـای

فـاضـلاب که از جــمـلـه مـهـمتـریـن عــوامــل غــیـر قـابـل اســتـفـاده شـدن

سـرویـسـهـا مـیـبـاشـد مـبادرت بـه طـراحـی و تـولـیـد انـواع سـیـفـونها و

فـلاش تانـکـهـا ی اتـومـاتـیـک نـمـوده اسـت.

ره آورد ایـن تـلاش اخـذ پـنـج گــواهـی ثــبــت اخــتــراع و تـایـیـدیـه هـای وزارت صــنـایــع و

 وزارت بهـداشـت و درمـان و شـرکـت آب و فـاضـلاب و ...  مـی باشـد.

آنـچـه بـسـیـار مـهـم و شـایـان تـوجـه مـیـبـاشـد ایـن اسـت کـه مـحـصولات مازیکام بـه گونه ای طـراحی

شـده اند که ضـمـن داشـتـن ظاهـری عـادی در حـداقـل زمان بـدون نـیـاز بـه تـخـریـب در هـر سـرویـس

قـابـل نصب و اسـتـفـاده باشـنـد.

الـبـتـه قـیـمـت بـسـیـارمـناسـب و دوام فـوق العـاده ، نـصـب توسط کارشناس  و

گارانـتـی طـولانـی مـدت و خـدمـات پـس از فـروش  نـیـز مـکـمـل

زیـبـایـی و بـهـداشـت وصـرفـه جـویـی در مـصـرف آب خـواهـد بـود .لازم به ذکر است مازیکام اعتقادی به انجام کارهای تکراری و موازی کاری ندارد و لذا به جای تولید فلاشتانک (یعنی چیزی که توسط سایر تولیدی ها تولید شده ) از فلاش تانک های مرغوب موجود در بازار و با برندخودشان استفاده میکند وبا تجهیز این کالا ها به ادوات و مکانیزم های  ساخت مازیکام آنها را تبدیل به کالایی با کارایی بالا میکند .


تمامی محصول با افتخار تولید مازیکام و ساخت ایران و دارای گارانتی میباشد
کلمات کلیدی : فلاشتانک اتوماتیک - سیفون چشمی - فلاش تانک چشمی - فلاشتانک چشمی

فلاش تانک اتوماتیک

- سیفون اتوماتیک - سیفون برقی

- سیفون توالت - فلاشتانک برقی

- فلاشتانک هوشمند - فلاش تانک برقی

- فلاش تانک هوشمند

- سیفون الکترونیک - فلاشتانک الکترونیک -

فلاش تانک الکترونیک -

شست و شوی توالت - نظافت توالت -

توالت عمومی - کاهنده اب

- شیر اتوماتیک - شیر الات اتوماتیک

- چراغ الارم -

نشانگر مشغول بودن سرویس -

سرویس بهداشتی هوشمند

-سرویس بهداشتی برقی - sdt,k hj,lhjd;

- tghajhk; hj,lhjd; - tghjhk; hj,lhjd;

- tghajhk; fvrd

- tgha jhk; fvrd - ;hikni lwvt hf

- tgha jhk; fvrd

- j,hgj i,alkn - j,hgj fvrd -

j,hgj ul,ld - sv,ds finhajd ul,ld

ابزار وبمستر

تصویر ثابت

ابزار وبمستر

تصویر ثابت