تبلیغات
مازیکام
پنجشنبه 23 دی 1389  12:38 ب.ظ

تلفن همراه : 09121216323

تلفن همراه : 09355911484       

تلفن ثابت    : 02144286614    

کامبیز زارع


Email : mazikam_co@yahoo.com


نظرات()   
   
جمعه 23 مهر 1389  02:30 ب.ظ

بنام او که هر چه داریم از اوست

 مـازیکـام اولـیـن و تـنـها تـولـیـد کـنـنـده رسـمی و مـجازانـواع سـیـفـون و فـلاشـتانـک اتـوماتـیـک در ایـران مـی باشـد .

این گروه تولیدی از سال 1383 تا کـنون با بـررسـی های مـکـرر درخـصـوص انـواع سـرویـسـهـای بـهـداشـتـی که در کـشـور سـاخـته شـده و بـررسـی اشکالات پـیـش آمـده از لـحـاظ بهـداشـتـی و مـصـرف آب و گـرفـتـگـی لـولـه هـای فـاضـلا ب که از جـمـلـه مـهـم تـریـن عـوامـل غـیـر قـابـل اسـتـفـاده شـدن سـرویـسـهـا مـیـبـاشـد مـبادرت بـه طـراحـی و تـولـیـد انـواع سـیـفـونها و فـلاش تانـکـهـا ی اتـومـاتـیـک نـمـوده اسـت.

ره آورد ایـن تـلاش اخـذ پـنـج گـواهـی ثـبـت اخـتـراع و تـأیـیـدیـه هـای وزارت صـنـایـع و وزارت بهـداشـت و درمـان و شـرکـت آب و فـاضـلاب و... مـی باشـد.

آنـچـه بـسـیـار مـهـم و شـایـان تـوجـه مـیـبـاشـد ایـن اسـت کـه مـحـصولات بـه گونه ای طـراحی شـده اند که ضـمـن داشـتـن ظاهـری عـادی در حـداقـل زمان بـدون نـیـاز بـه تـخـریـب در هـر سـرویـس قـابـل اسـتـفـاده باشـنـد.

الـبـتـه قـیـمـت بـسـیـار مـناسـب و دوام فـوق العـاده ، نـصـب اصولی و گارانـتـی طـولانـی مـدت و خـدمـات پـس از فـروش نـیـز مـکـمـل زیـبـایـی و بـهـداشـت و صـرفـه جـویـی در مـصـرف آب خـواهـد بـود.

 

برای اطلاعات بیشتر و امکان ارتباط با ما

 لطفاً به

آدرس : www.mazikam_co.epage.ir

مراجعه فرمائید 

 پذیرش عامل فروش فعال از سراسر کشور

    برخی از پروژه ها

 

مرکز تجاری پروما مشهد

 

آستان فدس رضوی

مرفد مطهر امام خمینی

تالار همایش صدا و سیما مشهد تالار صبا

مجتمع تجاری زیست خاور مشهد

کمیته امداد امام خمینی

صندوق مهررضا

مصلی باقرشهر

حرم مطهر

حسینیه بزازها بازار بزرگ تهران

سینما آزادی تهران


اداره سوخت رسانی هواپیمایی مهرآباد

شرکت آب و فاضلاب تهران
برخی شعب بانک ملت
بیمارستان زینبیه شیراز 
مجتمع آموزشی تربیت
وبسیاری از اماکن 
   

  

  گواهی های اخذ شده

گواهی ثبت اختراع اتوماتیک کننده مجوز وزارت صنایع تاییدیه آب وفاضلاب
گواهی ثبت اختراع دو سنسوره تاییدیه وزارت بهداشت گواهی ثبت اختراع مادون قرمز
گواهی ثبت اختراع هیدرولیک کننده گواهی ثبت اختراع هر نوع سنسور

 

 

 

 

 

 

 

 

محصولات  

سری SV
دارای شیر برقی -نصب مستقیم به آب شهر

سری SV 

                                   ( مشخصات فنی )مدل های sv 

                              

کاملأ اتوماتیک درهنگام خروج شخص از سرویس عـمل مینماید ( بی نیاز از تحریک دستی )

زمان تخلیه آب قابل تنظیم بوده و با توجه به فشار آب لوله کشی میتوان زمان ریزش آب را کمتر و یا بیشتر نمود.

دستگاه به دو صورت روی کار و توی کارقابل نصب میباشد

امکان اضافه کردن ظرف ذخیره آب برای مدل روکار وجود دارد (جهت مناطق با فشار کم آب )

جهت نصب دستگاه احتیاج به تخریب و عملیات خاص نیست و می تواند جایگزین فلاش تانک و یافلاش واَلوقبلی بشود.

دستگاه دائم کار می باشد و سالها بی نیاز از سرویس و نگهداری کار خواهد کرد.

ولتاژ ورودی دستگاه 220 ولت متناوب.

ولتاژمدارات و سنسورها ۱۲ ولت مستقیم.

ولتاژ شیر برقی 220 ولت متناوب .

زمان تخلیه آب از 2  الى   ثانیه قابل تنظیم است.

شیر برقى 1/۲ و یا 3/۴ اینچ و از نوع برنجی مارک (یونید ) تایوان و یا مشابه میباشد.

زمان مورد نیاز مابین نفر اول و نفر دوم کمتر از 2 ثانیه

دارای مدار صرفه جوئی در مصرف آب.

قابلیت نصب چراغ سیگنال بیرون درب سرویس جهت تشخیص در حال استفاده بودن سرویس.

قابلیت نصب تایمر و آلارم جهت جلوگیری از تاًخیر بیش از حد افراد معتاد یا افراد سالخورده در معرض خطر.

قابلیت نصب شاسی جهت عملکرد دستی.

قابلیت نصب باطری جهت مواقع قطع برق.

قابلیت فرمان به دستگاه های عطر پاش ، هواکش ، ‌چراغ داخل سرویس و ....
 

                                                                سری F 
                                    فلاش تانک اتوماتیک شده با اهرم دستی جهت
                                                 استفاده در مواقع قطع برق

 

                               سری F

 

                        

 

                                 مشخصات فنی مدل های F

کاملأ اتوماتیک درهنگام خروج شخص از سرویس عـمل مینماید ( بی نیاز از تحریک دستی )

-   دستگاه به صورت لوازم جانبی و مکمل بر روی اکثر فلاشتانک های موجود در بازار قابل نصب است.

-   جهت نصب دستگاه احتیاج به تخریب و عملیات خاص نیست و می تواند جایگزین فلاشتانک قبلی شود.

-    دستگاه دائم کار می باشد و سالها بی نیاز از سرویس و نگهداری کار خواهد کرد.

-    ولتاژ ورودی دستگاه 220 ولت متناوب.

-   ولتاژمدارات و سنسورها 12 ولت مستقیم.

-    ولتاژ کشنده الکتریکی 12 ولت مستقیم.

-    زمان تخلیه آب از 2  الی 8 ثانیه متغییر است.

 زمان مورد نیاز مابین نفر اول و نفر دوم کمتر از 2 ثانیه

 

دارای مدار صرفه جوئی در مصرف آب.                

 قابلیت نصب چراغ سیگنال بیرون درب سرویس جهت تشخیص در حال استفاده بودن سرویس.

-   قابلیت نصب تایمر و آلارم جهت جلوگیری از تاًخیر بیش از حد افراد معتاد یا افراد سالخورده در معرض خطر.

قابلیت نصب شاسی جهت عملکرد دستی.

قابلیت نصب باطری جهت مواقع قطع برق.

قابلیت فرمان به دستگاه های عطر پاش ، هواکش ، ‌چراغ داخل سرویس و ....
 
 
              شرح عملکرد دستگاه  
 

عـملکرد دستگاه فلاشتانک و سـیفـون اتوماتیک مازیکام

پـس از نـصـب ایـن سـیـسـتـم بـر روی سـرویـس بـهـداشـتـی دیگـر تـقـریـبا یک سـرویـس بهـداشـتـی نـیـمه هـوشـمـنـد داریـم که اگر به دفعات درب سرویس بی جهـت باز و بـسـته بـشـود هـیـچ آبـی ریـخـتـه نـمـیـشـود ولـی اگـرشـخـصـی به قـصد اسـتـفـاده از سـرویـس وارد بـشـود و درب را پـشـت سـرش ببنـدد فـقـط در آن زمـان دسـتـگاه آمـاده به کار مـیـشـود و عـلامـت آن روشـن شـدن چراغ مـخـصـوص در خارج از سـرویـس و به مـنـظـور اطـلاع رسانـی به سـایـریـن اسـت و در هـنگام خـروج شـخـص از سـرویـس بـدون ایـنکه به اهـرمـی دسـت بـزنـد و یا هـیـچ کار اضافـی انـجام بـدهـد دسـتـگاه عـمـل نـمـوده به صـورت خـودکار آب ریـخـتـه مـیـشـود ونکـته قـابـل تـوجه ایـن اسـت که مـقـدار ریـزش آب مـتـناسـب با نـیاز مـتـغــیـیـر مـیـباشـد.

یـعـنـی اگـر شـخـص در زمانـی کـمـتـر از دو و نـیـم دقـیـقـه از سـرویـس اسـتـفـاده نـمایـد و از آنـجا خـارج بـشـود به طـور مـنـطـقـی نـیـاز بـه آب کـمـتـری جـهـت نـظافـت اسـت کـه در ایـن حـالـت یک سـوم ظـرفـیـت فـلاشـتانک یا درحـدود دو لـیـتر آب ریـخـتـه مـیـشـود ولـی چـنـانـچـه زمـان اسـتـفـاده شـخـص از سـرویـس به بـیـش از دو و نـیـم دقـیـقـه بـرسـد مـعــمـولا نـیـاز به تـخـلـیـه تـمام ظـرفــیـت آب فـلاشـتانک مـیـبـاشـد که در آن حـالـت دسـتگاه تـمـام ایـن حـجـم را خـالـی مـیـکـنـد .

الـبـته گاهـی اوقـات پـیـش مـی آیـد که سـرویـس بـهـداشـتـی در زمانی بـیـش از 15 الـی 20 دقـیـقـه در حـالـت اشـغـال باشـد کـه در ایـن حـالـت غـیـر عـادی چـراغ پـشـت درب به صـورت چـشـمـک زن و هـمـراه با آلارم تـوجـه مـتـصـدی مـربـوطه را جـلـب مـیـنـمایـد که مـمکـن اسـت شـخـصـی سـالـخـورده نـیـاز به کـمک داشـتـه باشـد ویا افـرادی معـتاد با اسـتـفـاده نابجا مـوجـب اشـغـال نـمـودن سـرویـس شـده باشـنـد.

 مراتـب فوق عـمـلکـرد ابـتـدایـی و اسـتـانـدارد سـیـسـتـم اسـت ولـی در صـورت لـزوم مـیـتـوان فـرمان روشـن و خامـوش شـدن وسـایـلـی مـثـل هـواکـش و چـراغ و عـطـرپاش و... را نـیـز به صـورت سـفـارشـی به ایـن فـلاشـتانـک اضـافـه نـمـود.

مـقایـسه مصرف آب فلاشتانک اتوماتیک نسبت به فلاشتانک معـمولی

با یک بـررسـی سـاده می توان به این مـطلب پی برد که افـراد به صورت معـمول در طی 24 ساعـت حـدودا 4 الی 5 مرتبه از سـرویس بهـداشتـی استـفـاده مـیکـنند که معـمولا 1 الی 2 بار آن نیاز به تخـلیه تمام آب فلاشتانک میباشـد و در مابقی دفعـات استفاده آّب مورد نیاز بسیار کمتر میباشـد . پس اگـر بتـوان با ارائه راهکاری در این خـصوص متناسب با نـوع استـفاده افـراد از سـرویس آب خـروجی سـیفـون را تنظیم نمود صرفه جویی قابل مـلاحظه ای در این خصوص بعمل خواهـد آمد.

به عـنوان مثال :

اگر فـقـط حـدود 50% از کل جمعـیت کـشور یعنی 35 میلیون نفردر نظربگیـریم که از فلاشتانکهای معمولی موجود اسـتـفاده نمایند نتیجه مصرف آب در شرایط فعلی به شـرح زیـر است.

35لیتر آب مصرفی هر نفر در هر روز جهت فلاشتانک=7 لیتر آب مصرفی در هر بار ×  ۵ بار دفعات استفاده از سرویس                                                                                                                       

لیتر آب مصرفی فلاشتانک در یک روز 1225000000   =  35  لیتر آب مصرفی هر نفر در 24 ساعت × 50% از جمعیت کشور نفر


           447125000000  لیتر در سال =   ۳۶۵ تعداد روز در سال×   1225000000  لیتر آب مصرفی در یک روز

                                                                                                      

یا به عـبارت دیگر 447125000 متـر مکعب در سال با شرایط فعلی مـصرف میشود.


حال چنانچه همان تعـداد افراد از سرویـسهای بهداشتی دارای فلاشتانکهای اتوماتیک استفاده نمایند محاسبه مصرف آب به شرح زیر میباشد.

                                      10.5 لیتر     7 لیتر × 1.5  مرتبه متوسط نیاز به آب کامل  

                                        7 لیتر       =     2 لیتر × 3.5 مرتبه متوسط نیاز به آب کمتر

 17.5 لیتر مجموع مصرفی هر نفر در هر روز

 

آب مصرفی فلاشتانک در یک روز= آب مصرفی هر نفر در 24 ساعت× 50% از جمعیت کشور

        612500000  لیتر                              17.5 لیتر                        35000000 نفر

 لیتر مصرف آب در یک سال 223562500000   =    365 تعداد روز در سال× لیتر آب مصرفی در یک روز 612500000

                                                                                                        

یا به عـبارت دیگـر 223562500 متـر مکعـب در سال با شرایط نصب فلاشتانک اتوماتیک

اختلاف این دو عـدد برابر است با صرفه جویی سالیانه در مـصرف آب : متر مکعب     223562500 =    223562500    -   447125000   محاسبات فوق نشان دهنده 50% صرفه جویی در مصرف آب کمیاب و گرانبها میباشد. برای درک بهترموضوع اگر حجم آب سد کرج را 200ِ000ِ000متر مکعـب در نظـر بگیریم در هـر سال میتـوان به اندازه بیش از یک سـد کـرج در مـصرف آب صرفه جویی کرد .

البته ممکـن است گروهی با دید انتقادی عـنوان نمایند که شاید خیلی از مردم از سیفـون استفاده نکنند و اشکالاتی از این دست را مطرح نمایند که در پاسخ باید عـرض کرد که این مسئله از لحاظ فرهنگی و بهداشتی بسیار ناپسند است که باید اصلاح و برطرف بشود و البته با نگاهی واقع بینانه به جمعیت میتوان با فـرهـنگ سازی بهداشتی عـدد 35 میلیون را تا 30% اضافه تـر محاسبه نمود یعنی هم آب کمتـرمصرف کرد و هم از بهداشت بیشتر بهره برد .

از ایـن محاسبات بسیار ساده استنباط میشود چنانچه در این خصوص نگاهی از منظر کارشناسی به هزینه های جنبی مصرف یعنی تصفیه آب وگستردگی شبکه های آبرسانی وسـد سازی وهمچنین پـرداخت یارانه ها ی مربوطه داشته باشیم میتوان آب صرفه جویی شده را در بخشهای کشاورزی و صنعت وامثالهم مصرف و موجبات شکوفایی تولیدات و در نتیجه کاهش بیکاری را در کشور فراهم نمود.


 


نظرات()